เทศบาลเมืองพะเยา


📌 ข่าวกิจกรรม

📌 ข่าวประ ชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะบูชา ครั้งที่ 4

ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ย้ำกันอีกรอบ‼ VOTE NO กตอนนี้มีผลทางการเมืองทั้ง 2 แบบ โดยเฉพาะ VOTE NO ถ้ามีคะแนนมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 ในเขตนั้น จะต้องเลือกตั้งใหม่ทันที‼ ผู้สมัครก็ต้องเป็นผู้สมัครชุดใหม่ด้วย

7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 1.ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครในเขตที่ท่านรายชื่ออยู่ (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน) จากเอกสารที่ติดไว้หน้าหน่วยหรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote เพื่อตัดสินใจลงคะแนน 2.ตรวจสอบรายชื่อที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่เล

สัตว์เลี้ยงต้องฉีดวัคซีน