เทศบาลเมืองพะเยา

📒 ข่าวกิจกรรม
📝 ข่าวประชาสัมพันธ์

👉 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

👉 เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 90 รูป เนื่องในประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหนะ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ พระธาตุเจ้าจอมทอง เมืองพะเยา

👉 การกำจัดขยะครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา "แยกเป็น ทิ้งถูก เก็บหมด ลดขยะ" ตารางการเก็บขยะ เวลา 04.00-10.00 น.📒 จดหมายข่าว

📒 ข้อมูลการท่องเที่ยว