[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.158.170.212     
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการ
เว็บไซต์ต่างๆ

แผนที่ เทศบาลเมืองพะเยา
 social media

 

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
20/มี.ค./2560 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ( 10 / )
    ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มี.ค./2560 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานก่อสร้งถนน ค.ส.ล. ถ.ฟากน้ำซอยบ่อนไก่ เชื่อมถนนภูมินทร์ ซอย 2 โดยวิธีตกลงราคา ( 9 / )
    ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานก่อสร้งถนน ค.ส.ล. ถ.ฟากน้ำซอยบ่อนไก่ เชื่อมถนนภูมินทร์ ซอย 2 โดยวิธีตกลงราคา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มี.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานก่อสร้งถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายนำ้ ถ.รอบเวียงประตูปู่ยี่ แยกบ้านลุงเหวียน โดยวิธีตกลงราคา ( 10 / )
    ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานก่อสร้งถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายนำ้ ถ.รอบเวียงประตูปู่ยี่ แยกบ้านลุงเหวียน โดยวิธีตกลงราคา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มี.ค./2560 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานปรับปรุงรางระบายนำ้และไหล่ทาง ถ.ราชบุตร โดยวิธีตกลงราคา ( 8 / )
    ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานปรับปรุงรางระบายนำ้และไหล่ทาง ถ.ราชบุตร โดยวิธีตกลงราคา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มี.ค./2560 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส. ล.พร้อมทางระบายนำ้ ถ.ราชคฤห์ แยกหลังศาลเจ้า โดยวิธีตกลงราคา ( 10 / )
    ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส. ล.พร้อมทางระบายนำ้ ถ.ราชคฤห์ แยกหลังศาลเจ้า โดยวิธีตกลงราคา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มี.ค./2560 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งลำน้ำแม่ต๋ำ บริเวณถนนฟากน้ำ ซอย 15 ( 10 / )
    ประกาศการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งลำน้ำแม่ต๋ำ บริเวณถนนฟากน้ำ ซอย 15
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มี.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเงินและบัญชี กองคลัง ได้ทำการปิดบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ( 17 / )
    การเงินและบัญชี กองคลัง ได้ทำการปิดบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2560 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ราคากลางการจัดจ้างงานก่อสร้าง ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ข้างตลาดสดแม่ทองคำ) ( 27 / )
    ราคากลางการจัดจ้างงานก่อสร้าง ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ข้างตลาดสดแม่ทองคำ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2560 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ราคากลางการจัดจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร ถนนประสาท ซอย 2 ( 18 / )
    ราคากลางการจัดจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร ถนนประสาท ซอย 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2560 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ราคากลางการจัดจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร ซอยหลังธนาคารกรุงไทยเชื่อมถนนรอบเวียงประตูเหล็ก ( 16 / )
    ราคากลางการจัดจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร ซอยหลังธนาคารกรุงไทยเชื่อมถนนรอบเวียงประตูเหล็ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/98 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>