[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.80.234.9     
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการ
เว็บไซต์ต่างๆ

แผนที่ เทศบาลเมืองพะเยา
 social media

 

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
13/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการประสารงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ของศาลจังหวัดพะเยา เพื่อนำเสนอข้อขัดข้องของหน่วยงา ( 28 / )
    วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการประสารงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ของศาลจังหวัดพะเยา เพื่อนำเสนอข้อขัดข้องของหน่วยงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของประชาชนในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิ ( 23 / )
    วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของประชาชนในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคารปฏิบัตรการสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย \\\"ศิลปะการแสดงพื้นเมื ( 19 / )
    วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคารปฏิบัตรการสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย "ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลานค้าชุมชนหนองระบูเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพะเยา กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายและสุขภาพอนามัย ปีงบประมาณ 25 ( 18 / )
    วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลานค้าชุมชนหนองระบูเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพะเยา กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายและสุขภาพอนามัย ปีงบประมาณ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองคลัง เทศบาลเมืองพะเยา โดยนางสกุลดาว ไชยลังกา ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวว ( 14 / )
    วันที่11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองคลัง เทศบาลเมืองพะเยา โดยนางสกุลดาว ไชยลังกา ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดเมืองชุม นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (รำวงย้อนยุค) ชุมชนวัดเมืองชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการส ( 27 / )
    วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดเมืองชุม นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (รำวงย้อนยุค) ชุมชนวัดเมืองชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีอุโมงค์คำ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพปั่นจักรยานให้ปลอดภัย ปั่นอย่างไรให้เป็นสุข ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ โดยนายวีรวัฒน์ วงค์เรือง ประธานชมรม ( 12 / )
    วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีอุโมงค์คำ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพปั่นจักรยานให้ปลอดภัย ปั่นอย่างไรให้เป็นสุข ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ โดยนายวีรวัฒน์ วงค์เรือง ประธานชมร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดราชคฤห์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบทุนการศึกษาแด่สามเณร และเด็กนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 ทุน พร้ ( 13 / )
    วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดราชคฤห์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบทุนการศึกษาแด่สามเณร และเด็กนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 ทุน พร้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางจันทร์พิณ สุขจริง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (รำวงย้อนยุค) ชุมชนร่มโพธ ( 19 / )
    วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางจันทร์พิณ สุขจริง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (รำวงย้อนยุค) ชุมชนร่มโพธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารพรหมเทพ วัดราชคฤห์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายไพรัช พิมสาร รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน(รำวง ( 27 / )
    วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารพรหมเทพ วัดราชคฤห์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายไพรัช พิมสาร รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน(รำวง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/112 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>