[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 23.20.166.142     
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
24/ก.ค./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพะเยา ได้ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2560 ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังทอง และเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ณ บริเวณสนามกีฬาหลังสำนักงานเทศบาลเมือง โดยนางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเย ( 24 / )
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพะเยา ได้ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2560 ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังทอง และเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ณ บริเวณสนามกีฬาหลังสำนักงานเทศบาลเมือง โดยนางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ก.ค./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ) เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ( 34 / )
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ) เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ก.ค./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมการบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง \\\"การต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ( 29 / )
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมการบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในวงราชก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.ค./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา ( 28 / )
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.ค./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ วัดอินทร์ฐาน นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารวิถีล้านนา พืชสมุนไพร ปลูกผักกินเอง ชุมชนวัดอินทร์ฐาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเก ( 29 / )
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ วัดอินทร์ฐาน นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารวิถีล้านนา พืชสมุนไพร ปลูกผักกินเอง ชุมชนวัดอินทร์ฐาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.ค./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลในการเข้าถึงบริการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และการมอบรถวีลแชร์ จส. 100 จำนวน 102 คัน โดยมีนายสมชาย เจริญอำนวย ( 30 / )
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลในการเข้าถึงบริการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และการมอบรถวีลแชร์ จส. 100 จำนวน 102 คัน โดยมีนายสมชาย เจริญอำนวย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.ค./2560 : กิจกรรมของเรา
นที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีกำหนดการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย ( 26 / )
    นที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีกำหนดการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.ค./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 26 ราย รายละ 1500 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา และ ( 27 / )
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 26 ราย รายละ 1500 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา และ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.ค./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมปล่อยปลาจำนวนกว่า 2 ล้านตัว ของชุมชนวัดอินทร์ฐาน ณ บริเวณลำน้ำแม่ต๋ำ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจ ( 17 / )
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมปล่อยปลาจำนวนกว่า 2 ล้านตัว ของชุมชนวัดอินทร์ฐาน ณ บริเวณลำน้ำแม่ต๋ำ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.ค./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดอินทร์ฐาน ต.แม่ ( 24 / )
    วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดอินทร์ฐาน ต.แม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด