[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.156.50.71     
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
20/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล เพื่ออำนวยความยุติธรรมและสร้างความสุขสู่ทุกชุมชน โดยมีนายธวัชชัย ไทยเ ( 49 / )
    วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล เพื่ออำนวยความยุติธรรมและสร้างความสุขสู่ทุกชุมชน โดยมีนายธวัชชัย ไทยเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 เทศบาลเมืองพะเยา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา ( 49 / )
    วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 เทศบาลเมืองพะเยา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่ สนามเปตองหนองฟานโก้ง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นาวสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นากเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ๑๔ ชุมชนสามมัคคี เพืื่อสร้างเสริมสุขภาพจาการออกกำลังกายในการเล่นและแข่งขัน ( 48 / )
    วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่ สนามเปตองหนองฟานโก้ง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นาวสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นากเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ๑๔ ชุมชนสามมัคคี เพืื่อสร้างเสริมสุขภาพจาการออกกำลังกายในการเล่นและแข่งขัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ในก ( 62 / )
    วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ในก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของประชาชนในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิ ( 56 / )
    วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของประชาชนในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคารปฏิบัตรการสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย \\\"ศิลปะการแสดงพื้นเมื ( 51 / )
    วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคารปฏิบัตรการสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย "ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลานค้าชุมชนหนองระบูเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพะเยา กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายและสุขภาพอนามัย ปีงบประมาณ 25 ( 50 / )
    วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลานค้าชุมชนหนองระบูเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพะเยา กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายและสุขภาพอนามัย ปีงบประมาณ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองคลัง เทศบาลเมืองพะเยา โดยนางสกุลดาว ไชยลังกา ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวว ( 44 / )
    วันที่11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองคลัง เทศบาลเมืองพะเยา โดยนางสกุลดาว ไชยลังกา ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีอุโมงค์คำ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพปั่นจักรยานให้ปลอดภัย ปั่นอย่างไรให้เป็นสุข ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ โดยนายวีรวัฒน์ วงค์เรือง ประธานชมรม ( 46 / )
    วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีอุโมงค์คำ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพปั่นจักรยานให้ปลอดภัย ปั่นอย่างไรให้เป็นสุข ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ โดยนายวีรวัฒน์ วงค์เรือง ประธานชมร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2560 : กิจกรรมของเรา
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดราชคฤห์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบทุนการศึกษาแด่สามเณร และเด็กนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 ทุน พร้ ( 44 / )
    วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดราชคฤห์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบทุนการศึกษาแด่สามเณร และเด็กนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 ทุน พร้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด