[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.92.150.98     

  

ชื่อ : นายบัญชา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานช่าง
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศุภกิจ พิสิษฐ์กุล
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยรรยง วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสงวน มาตรนอก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หน้าที่หลัก : วิศวกรสุขาภิบาล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนงคราญ วิลาศ
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ พ.ต.สุพรรณ แสนพันธ์
ตำแหน่ง : สถาปนิก
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุวิทธิ์ เสมอเชื้อ
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอานนท์ เรืองมาลัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานช่าง
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุสรณ์ ศักดิ์สูง
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนิรดา ไชยกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเจนจิรา ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ พ.ต.มนู ครุฑกล่อม
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานเทศบาล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกิ่ง บุญเจริญ
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานเทศบาล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไสว ธุระสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานทั่วไป
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพรมนัส หมอยาดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาการท่องเที่ยว
หน้าที่หลัก : นักพัฒนาการท่องเที่ยว
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรดากาล พรคุณานนต์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจการขนส่ง
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวิณารัตน์ ปัญญาดา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเมธาวุฒิ แก้วมา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบุคลากร
หน้าที่หลัก : บุคลากร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเพิ่มพูน เพียรจริง
ตำแหน่ง : บุคลากร
หน้าที่หลัก : งานบุคลากร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอำพา เรืองมาลัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานทั่วไป
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหารเทศบาล
2 : สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
3 : สำนักปลัด
4 : กองการศึกษา
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง
7 : กองสาธารณสุข
8 : กองวิชาการและแผนงาน
9 : กองสวัสดิการและสังคม
   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด