[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.161.108.58     

  

ชื่อ : นางพรรณี บัวศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุรีพร โกมลธง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางณิชาภัทร รุจิรดาพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปภาวินี คำโพนงาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนันทยา ภิญโญ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเปรมยุดา อคิราห์กุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพัสดี คงเสือ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอุฐนีย์ พุทธษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานทั่วไป
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพิพัฒน์ พุทธษร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภิญญาวัฒน์ โรจนคุณกำจร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกรกฎ เศียรสมาน
ตำแหน่ง : บุคลากร
หน้าที่หลัก : งานบุคลากร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธัญณิชา เพ็ชรกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปิยธิดา จรัสสันติจิต
ตำแหน่ง : นักวิชาการประชาสัมพันธ์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมณฑกาญจน์ ปรางค์มณีรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานการศุึกษา ระดับต้น
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางธิดารัตน์ จำรัส
ตำแหน่ง : นิติกร
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกาญจนรัตน์ เสน่ห์ทรัพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจินตนา เผ่าใจมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเนาวรัตน์ อินทรศร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณรงค์ เย็นใจมา
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหารเทศบาล
2 : สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
3 : สำนักปลัด
4 : กองการศึกษา
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง
7 : กองสาธารณสุข
8 : กองวิชาการและแผนงาน
9 : กองสวัสดิการและสังคม




   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด