[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.92.150.98     

  

ชื่อ : นางเบญจวรรณ สุวรรณตระการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวสุนารี ยาละ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนาณรัณย์ ใจส่วย
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเชาวเรศ เนตรสิงห์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชูเกียติ พิสิษฐ์กุล
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก : -
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายธนากร เจริญสุข
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสันติ ธนาพรพูนพงษ์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสัมฤทธิ์ กันทเนตร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางลักขณา มณีทิพย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจันทร์พิณ สุขจริง
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวชิราภรณ์ พิมสาร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทะเบียน
หน้าที่หลัก : งานทะเบียนราษฎร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไพรัช พิมสาร
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก : -
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสันติ ปทุมเทศน์วิพัฒน์
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานเทศบาล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปิยะกุล ฐิติโศภณวณิช
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพิชญาภา คนงาน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ เล็กประเสร็ฐ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหารเทศบาล
2 : สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
3 : สำนักปลัด
4 : กองการศึกษา
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง
7 : กองสาธารณสุข
8 : กองวิชาการและแผนงาน
9 : กองสวัสดิการและสังคม
   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด