วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในงานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด กองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาบุคคลสู่การพัฒนายั่งยืน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 9 อำเภอรวม 250 คน พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธาน มอบเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน , มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา แก่หมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน , มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แก่หมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน มอบโล่เกียรติคุณ และวัสดุสนับสนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 จำนวน 9 รางวัล , ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการเครือข่าย และสมาชิก กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา กล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด , พิธีทอดผ้าป่าเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยาประจำปี 2561, ปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดพะเยาประจำปี 2561 จำนวน 9 หมู่บ้านชุมชน ทั้งนี้เทศบาลเมืองพะเยา โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดลี ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน และพิธีต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

 

 

 

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในงานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด กองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาบุคคลสู่การพัฒนายั่งยืน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 9 อำเภอรวม 250 คน พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธาน มอบเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน , มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา แก่หมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน , มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แก่หมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน มอบโล่เกียรติคุณ และวัสดุสนับสนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 จำนวน 9 รางวัล , ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการเครือข่าย และสมาชิก กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา กล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด , พิธีทอดผ้าป่าเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยาประจำปี 2561, ปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดพะเยาประจำปี 2561 จำนวน 9 หมู่บ้านชุมชน ทั้งนี้เทศบาลเมืองพะเยา โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดลี ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน และพิธีต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา