วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางจันทร์พิณ สุขจริง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ณ ห้องประชุมวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา โดยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่ให้กับเยาวชนดีเด่น สาขาต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา

 

 

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางจันทร์พิณ สุขจริง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ณ ห้องประชุมวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา โดยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่ให้กับเยาวชนดีเด่น สาขาต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา