วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง” ณ บริเวณลานหน้าโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตามนโยบายจังหวัดพะเยาเพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาด ภายใต้วิสัยทัศน์ “พะเยา สะอาด น่าอยู่” ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ตั้งแต่สี่แยกประตูชัย จนถึง สี่แยกแม่ต๋ำ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ห้างแมคโคร ร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนพหลโยธินสายใหม่ ในพื้นที่รับผิดชอบ ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกันยายนนี้

 

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง” ณ บริเวณลานหน้าโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตามนโยบายจังหวัดพะเยาเพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาด ภายใต้วิสัยทัศน์ “พะเยา สะอาด น่าอยู่” ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ตั้งแต่สี่แยกประตูชัย จนถึง สี่แยกแม่ต๋ำ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ห้างแมคโคร ร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนพหลโยธินสายใหม่ ในพื้นที่รับผิดชอบ ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกันยายนนี้