วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางจันทร์พิณ สุขจริง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำ โดยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก